Emigratie

Het komt steeds vaker voor dat niet-Hongaren ervoor kiezen om permanent in Hongarije te gaan wonen. Naast de vele financiele voordelen zijn het wooncomfort, de prachtige natuur en de vriendelijke Hongaren steeds meer een reden om voor Hongarije als vaste woonplek te kiezen.
Als u zou besluiten om definitief in Hongarije te gaan wonen dan moeten er natuurlijk de nodige formaliteiten worden afgewerkt. Graag wil ik u ook hierbij adviseren en daar waar nodig ondersteunen.

In ieder geval moet er een Hongaarse registratie kaart aangevraagd worden. Dat moet gebeuren in de provincie waarin u gaat wonen. Na enkele weken krijgt u een adreskaart toegestuurd vanuit de provincie en mag u, met behoud van uw eigen nationaliteit, voor onbepaalde tijd in Hongarije verblijven.
Vanaf dat moment bent u ook belastingplichtig aan de Hongaarse staat. Die heft echter geen belasting op uw AOW en/of pensioen uitkering. Deze regeling geldt helaas niet voor mensen die een overheidsfunctie hebben bekleed bij de Nederlandse Staat.
Het is ten alle tijden verstandig om in Nederland de SVB (de Sociale Verzekeringsbank) hiervan op de hoogte te brengen.
Ten aanzien van de pensioen uitkeringen en hoogte van de AOW zijn dat zaken die erg persoonlijk gebonden zijn. Voordat u een definitieve beslissing neemt over het gaan wonen in Hongarije, is het goed om zaken samen met U op een rijtje te zetten. De laatste ontwikkelingen en voordelen kunnen we dan ter sprake brengen.

Een maal per jaar vraagt de SVB een levensteken van u. U moet daarvoor een verklaring afleggen in het gemeentehuis van uw woonplaats.

De gezondheidszorg
De kennis van de artsen staat op een hoog niveau. Zeker in de wat grotere steden zijn ziekenhuizen te vinden. In alle disciplines zijn specialisten aanwezig die u uitstekend zullen behandelen.

In iedere provincie hoofdstad is een afdeling van het ziekenfonds te vinden. U moet bij uw huidige ziekenfonds een overschrijfformulier halen. Dit is het zogenaamde E121 formulier. Als u dat formulier ingevuld inlevert bij het Hongaarse ziekenfonds kantoor, bent u in Hongarije verzekerd van medische zorg. De rekening van de ondergane behandeling gaat rechtstreeks naar het ziekenfonds van uw land van herkomst en zal dan betaald worden.

Als u eenmaal besluit te gaan emigreren naar Hongarije, dan wil ik dit gehele traject voor u begeleiden. Deze begeleidingskosten bedragen € 700,00 + 27% BTW.
Heeft u hierover nog vragen, of zijn zaken nog niet helemaal duidelijk? U kunt uw vraag altijd via mail naar mij toe sturen.